Tin nổi bật
Tin nổi bật
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quy chế bình chọn “Nhà giáo tiêu ...
Theo đó, việc bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm” được thực hiện hằng năm nhằm ghi nhận, tôn vinh các nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục có đóng góp đặc biệt xuất sắc, tạo ra những chuyển biến tích cực, hiệu quả trong đơn vị, có sức lan tỏa trong toàn ngành, qua đó tạo động lực thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo và ...
> Xem chi tiết

Thông tư 41/2021

Thông tư 41/2021

THÔNG TƯQUY ĐỊNH DANH MỤC VÀ THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ...
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
  • Hinh_phong_trao_1_8ff99e227f
  • Hinh_khai_giang_2_0a909f72ef
Thư viện ảnh
Tiếng Việt